"De golven van de zee veranderen niet, maar je kunt wel leren surfen."

Intakegesprek

U komt voor een intakegesprek van een uur. U neemt zoveel mogelijk gegevens mee (schriften, rapporten, Citogegevens en eventuele onderzoeksgegevens). Vervolgens wordt met uw toestemming contact opgenomen met de school.

Probleemverkenningsfase

Indien nodig, wordt aanvullend didactisch onderzoek uitgevoerd of vindt er een observatie in de groep plaats. De bevindingen en de adviezen worden vervolgens met ouders besproken.

Opstellen en uitvoering handelingsplan

Er wordt voor een periode van drie maanden een plan van aanpak opgesteld. Daarna volgt een evaluatiegesprek en wordt het vervolg afgestemd.

Leerhulp

De begeleiding vindt plaats op school of in de praktijk.