"(H)erkenning van het probleem is de eerste stap naar de oplossing."

“Mijn kind zit niet lekker in zijn/haar vel…”

  • Uw kind vraagt extra aandacht
  • Uw kind laat teruggetrokken of juist druk gedrag zien
  • Uw kind  is vermoeid, het slaapt niet goed 
  • Uw kind toont zich gespannen,  kwetsbaar, het huilt meer
  • Uw kind heeft lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn of buikpijn
  • Uw kind durft niet naar school vanwege de cito-toets

U vraagt zich af:

  • Wat is er aan de hand?  Waarom is mijn kind niet zichzelf?
  • Wie kan daar achter komen en daadwerkelijk hulp bieden?