• slide4.jpg
  RT blokken
 • slide2.jpg
  Rt Blokken 2
 • slide1.jpg
  Rt blokken 3
 • slide3.jpg
  Rt blokken 4

"Zelfvertrouwen is de basis van eigenwaarde, eigenwaarde ligt aan de basis van succes." 

Dyslexie – dysorthografie  -  dyscalculie - problemen met welbevinden of betrokkenheid

Ik begeleid en coach uw kind met zijn/ haar leerproblemen op school of bij mij thuis in de praktijk. Ik zoek waar het kan de samenwerking met school. Ik werk altijd in dienst van het kind. Ik voer daarom nooit zomaar opdrachten van school uit. Ik wil eerst het kind begrijpen, zijn kracht leren kennen en zijn eigenwaarde versterken, om vervolgens samen doelgericht en betrokken aan het werk te gaan.

De gebieden waar B l o k k e n zich op concentreert zijn:

 • Leesproblemen en dyslexie (wanneer de zorgverzekeraar de dyslexiebehandeling niet vergoedt)
 • Rekenproblemen en dyscalculie
 • Spellingproblemen en dysorthografie
 • Problemen met begrijpen van teksten en hanteren van leesstrategieën
 • Hoogbegaafdheid en onderpresteren
 • Emotionele problemen in relatie tot school en leren
 • Faalangst
 • Taakwerkhoudingsproblemen

Leerproblemen leiden vaak tot andere problemen, bijvoorbeeld sociaal- emotionele problemen, faalangst of een lage betrokkenheid. Een klein duwtje in de rug is vaak voldoende  om het vertrouwen in eigen kunnen te herstellen. Wacht daarom niet te lang af! Hoe langer een probleem bestaat, hoe langer de weg naar de oplossing duurt!